Министър Сачева обясни и как ще стане уреждането на правата на осигурените лица, които са пропуснали 5-годишния срок да си прехвърлят средствата от универсалния фонд във Фонд „Пенсии“.

"От 1 януари до 30 юни следващата година всички, които са пропуснали правото си, ще могат да прехвърлят своите средства от Универсален пенсионен фонд в НОИ. Отваря се 6-месечен прозорец. Всеки може да направи индивидуален избор, не насърчаваме всеки да го прави".

"Коефициентът на редукция пък ще взема под внимание периода, в който беше прекратена дотацията от 12% от страна на държавата и периода, в който хората не са се осигурявали в Универсален пенсионен фонд".

"За следващата година ще се пенсионира 17 000 жени."

"Въпросът е да измислим механизъм, който да бъдат до всички икономически дейности", които са засегнати от спирането на дейност, допълни Сачева.

Не е ясно дали желанието на бизнеса държавата да поеме - 80% от заплатите на засегнатите сектори ще се осъществи.