Болнични, допълнителни отпуски и ваучери за детегледачки - това са част от предложенията на Асоциация "Родители" към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Предложенията идват, след като преди 10 дни министърът обяви, че ще бъдат отпуснати помощи на родителите, в случай, че училищата затворят отново. 

Родителите обаче се опасяват, че ще имат все по-чести поводи да отсъстват от работа, за да гледат децата си. Не се изключва подставянето на цели класове под карантина, а в някои училища вече се говори за "редуване" на дистанционно и присъствено обучение, съгласно предварително определен график.

Ето пълния текст на писмото:

Уважаема госпожо Сачева,

В условията на продължаваща пандемия от Ковид-19 и нейното непредсказуемо развитие родителите са поставени пред огромни изпитания на всички нива – опазване на живота и здравето на децата, осигуряване на финансови приходи за отглеждането им, справяне с психологическите последствия за деца и родители от кризата и т.н. Дистанционното обучение, макар и добра възможност, показа редица пропуски в образователната система и разкри за разрешаване множество проблеми, пред които са изправени родителите. Голяма част от тези проблеми са свързани с невъзможността родителите да съчетават ефективно професионалния и семейния си живот.

Нуждата от подкрепа от страна на държавата в тази област е крайно наложителна. Всички чухме за намеренията на МОН новата учебна година да започне присъствено, но чуваме също така и предупрежденията на здравните власти, че по всяка вероятност ще има частично или пълно затваряне на училищата и детските градини при влошаване на епидемичната обстановка. Това неизбежно ще постави огромен брой родители в безизходица – почти всички са изчерпали възможностите за платени и неплатени отпуски по време на дистанционното обучение през март-юни тази година.

Особено трудно е положението на родителите на деца до 12 г., които имат законово задължение да не оставят децата си без надзор, а са изчерпили законовите възможности да отсъстват от работа. Това ги поставя пред невъзможния избор да поставят децата си в риск и да ходят на работа или да напуснат работа и да обрекат децата си на мизерия и глад.

Трябва да имаме предвид, че, дори да не се стигне до пълно затваряне на училищата и детските градини, ще има множество случаи на отделни карантинирани класове (при това вероятно и по няколко пъти), а и родителите с повече от едно дете ще трябва да остават вкъщи при карантиниране на всяко от децата.

Всичко това ни кара да се обърнем към Вас с настояване за своевременно подготвяне на пакет от мерки за социална подкрепа на родителите в случаите на принудително оставане на децата вкъщи поради противоепидемиологични мерки. Предлагаме пакетът да включва различни мерки, в зависимост от различните ситуации на семействата, например:

  • Изплащане на болничен на родителя за времето, в което е принуден да остане вкъщи заради затваряне на класа, училището, групата или детската градина на детето;
  • Изплащане на допълнителен отпуск на родителя за времето, в което е принуден да остане вкъщи заради затваряне на класа, училището, групата или детската градина на детето;
  • Предоставяне на ваучери за наемане на детегледач за времето на затваряне на класа, училището, групата или детската градина на детето, за да може родителят да ходи на работа;
  • В случай на необходимост от тестване на децата и семействата за коронавирус поради наличие на заразено дете или учител в училището или детската градина, тестовете да са за сметка на бюджета или здравната каса, не на семейството. Проблемът не търпи отлагане и се надяваме да се отнесете към него с цялата необходима отговорност.