Върховната административна прокуратура е сезирала ДНСК да извърши незабавна проверка на законността на строежа на небостъргач „I Tower” в центъра на град София. ВАП е образувала преписка въз основа на информация в медиите, в която се твърди, че изграждането на сградата се извършва при изтекло разрешително за строеж.

Проверката вече е започнала, съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол. Тя следва да установи дали строежът се изпълнява въз основа на разрешение за строеж, което има правно действие.

ВАП е изискала от Главния архитект на Столична община материалите по административната преписка по повод издаване на разрешението за строеж.

Резултатите от проверката следва максимално бързо да се представят на ВАП с обобщен доклад, като се отразят направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица.