Окръжна прокуратура-Пловдив е образувала преписка за случая с унищожената археология в имота на ул. „Леонардо да Винчи” 13. Както Plovdiv Time съобщи, инвеститори в частния имот в Бялата зона на Пловдив унищожиха археологически слоеве и ценна мозайка, след като започнаха да копаят без задължителното присъствие на археолог. Въпреки че са били предупредени за нарушението, изкопните работи са продължили.

Проверката е по постъпил от Министерството на културата сигнал на 9 декември. Ден по-късно Окръжна прокуратура е възложила проверка на Икономическа полиция към Областна дирекция на МВР-Пловдив.

Тя е за престъпление по чл. 277а и по чл. 278б от Наказателния кодекс.  

Според алинеите по чл. 277а, който извършва не по законоустановения ред изкопни работи на територията недвижима културна ценност или в нейната охранителна зона, се наказва с лишаване от свобода за 6 години и глоба от 2000 до 20 000 лв.  Ако пък се докаже, че при деянието са използвани технически или моторни превозни средства, сумата за глоба набъбва от 5000 до 50 000 лв. Третата алинея е за допуснато осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство и се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба от 2000 до 10 000 лв. 

Другият член 278б от Наказателния кодекс пък е за противозаконно унищожаване на културна ценност и третира закононарушения на длъжностни лица. Според ал. 2 „Длъжностно лице, което противозаконно даде разрешение за унищожаване, разрушаване, повреждане, видоизменение или за износ на културна ценност, или на документ от Националния архивен фонд, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева, като съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6.”.

Срокът за приключване на проверката е 30 дни.

ЕТО КАКВО СЕ СЛУЧИ, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПРОВЕРКАТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА:

Крупни бизнесмени унищожиха безценно историческо наследство в ПловдивГоляма част от безценната мозайкар открита в частен имот е почти унищожена от възложителите на обекта

Възложителите за унищожената археология: продадох, виновни нямаРайон централен: пропускът ни не оправдава инвеститора