Ще има ли санкции за нарушителите след скандала с изгребаните артефакти в имота на ул. "Леонардо да Винчи" 13 и кой в крайна сметка е допуснал това да се случи? Ето отговори на въпросите, които за пореден път ни убеждават, че у нас виновни обикновено няма, пише PlovdivTime.bg. Дали и в този случай ще е така, ще разберем тепърва. Дотогава можете да се запознаете с позициите на всички страни в казуса:

Бойчо Гинов, възложител според информационната табела на обекта: Не строя там

- Г-н Гинов, какъв е комантарът ви за унищожената археология на обекта на ул. „Леонардо да Винчи” 13? 

-  Аз не съм инвеститор на обекта и не знам за какво ми говорите. 

- А кой е инвеститор на обекта? 

- Това нещо ви е написано там на площадката. 

- Тоест вие нямате коментар и нямате участие, така ли? Защото строителното разрешение е на ваше име, а от информационната табела става ясно, че сте и възложител в качеството си на управител на фирмите „Даяна Рентал” ООД и „Даяна Пропъртис” ООД. 

- Аз съм продал имота си. 

- На другия възложител, така ли? 

- На фирма съм го продал. Вие не можете така по телефона да разпитвате. Всичко това е несериозно. 

- Ако се искате, да се видим лично и да ми разкажете… 

- Аз няма какво да ви разказвам, продал съм си имота. 

- Тоест вие нямате отношение по никакъв начин към този имот! 

- Аз не строя там. 

Бойчо Гинов отрича да е възложител на строежа на новата кооперация през двете фирми, които са упоменати на информационното табло – „Даяна Рентал” ООД и „Даяна Пропъртис” ООД. Справка в Търговския регистър обаче потвърждава, че той е управител на двете ООД-та, а уставният им капитал възлиза на 266 500 лв. – 500 лв. парична вноска и 266 000 лева непарична – с имота на ул. „Леонардо да Винчи” 13. 

Ако е сключил сделка, то би следвало тя да бъде отразена във фирмените дела. 

В терена на ул. "Леонардо да Винчи" 13 имаше сграда, която допреди години се използваше за заведение от веригата "Даяна". Той е апортиран в две дружества на Бойчо Гинов. Това са „Даяна Пропъртис” ООД и „Даяна Рентал” ООД. Преди да закупи имота няколко години Гинов го е ползвал под наем. През 2012 г. чрез фирмата си „Даяна 2003” ЕООД го закупува от частно лице чрез кредит. След това апортира ½ в "Даяна Пропъртис", а другата половина – в "Даяна Рентал" ООД. 

През 2017 г. борчът е погасен и Гинов става пълноправен собственик на терена. През 2019 г. Бойчо Гинов бута постройката, където преди се помещаваше ресторантът му, и учредява суперфиция (право за строеж) на двете си дружества "Даяна Пропъртис" ООД и "Даяна Рентал" ООД и на "ВИПС-eкспорт-импорт" ЕООД на Илко Копарански. Т.е трите дружества придобиват право за строеж в имота. Това се случва в средата на септември 2019 г.

Всички тези данни са видни от Имотния регистър. Те красноречиво показват, че теренът е 100 процента собственост на дружествата на Бойчо Гинов, а той ще вземе и няколко апартамента от новата сграда, тъй като дружествата му са суперфициенти. 

Plovdiv Tme разполага с данни от всички регистри, чиито данни цитира.

Илко Копарански, управител на фирмата възложител „Випс-Експорт-импорт“ ЕООД: Виновен? Няма такъв 

 

- Г-н Копарански, защо нарушихте препоръките на експертите от Археологическия музей да спрете строителни дейности, защото на терена има исторически пластове? 

- Грешите. Тотално грешна информация. 

- А каква е коректната информация, бихте ли ми разказал? 

- Тя е в документите, ние боравим само с документи. 

-  Появи ли се на строителната площадка археолог, който е предупредил вашите служители да спрат изкопни работи? 

- Аз нямам служители, госпожо. Много бъркате работите. 

- А кой трябва да попитам има ли нарушения на закона на строителния обект, след като вие като инвеститор не знаете? Кой е виновен, че там са унищожени културни пластове? 

- Няма такъв.

Георги Сариев, управител на строителната фирма „Билдинг Инвестмънт-КМ” ЕООД: За първи път чувам това 

- Г-н Сариев, обаждам се по повод един строителен обект, на който работи фирмата ви – този на ул. „Леонардо да Винчи” 13. Там има проблем с унищожена археология, знаете ли? 

- За първи път го чувам това. 

- Е, как за първи път, като строителните дейности са спрени, за да бъдат спасени артефактите от багерите? 

- Няма да правя коментар. За какво да правя коментар. Оттогава минаха два месеца. Кой го иска този коментар? 

- Аз го искам, защото подготвям материал… 

- Вие си държите връзка с инвеститора. Ние сме строители. Имаме спряно строителство. Не е ясно дали ние пак ще сме строителите. Какво значение има кой какво, що? 

- Но от изявлението на инвеститора оставаме с убеждението ,че топката с разрушените археологически пластове остава в строителя! 

- Няма такова нещо, ние с инвеститора всеки ден поддържаме връзка. Тая простотия може само вие да я кажете. Нямам намерение да коментирам. Друго нещо? 

 - Не, благодаря ви.

 

Петър Петров, главен архитект на район „Централен”: Имаме пропуск, но това не оправдава инвеститора 

Имаме пропуск и не сме включили указание, че изкопните работи трябва да бъдат извършени под наблюдение на археолози. Това обаче не оправдава инвеститорите. Веднага след като са се появили археологически фрагменти, те са били длъжни да сигнализират на специалистите от Археологическия музей. Законът е категоричен в това. Ето какви членове действат по отношение на такива казуси: 

Чл. 160. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За случайно открити или намерени движими археологически обекти, както и антропологични останки се прилагат съответно чл. 93 - 95.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилага чл. 72. 

(Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) В 14-дневен срок от уведомяването по чл. 72, ал. 5 министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър назначава комисия, която да предложи последващи действия. С одобряване на протокола на комисията министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър дава задължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на структурите и находките. 

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия по обезопасяването й. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) При възникване на обстоятелствата по ал. 1 за недвижими археологически културни ценности, включително случаите по чл. 160, ал. 2, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота, в който се намира културната ценност, уведомява органите по ал. 1 и директора на регионалния музей.

Освен това в доклада на надзорната фирма ясно е описано и указано: „Съгласно приложената карта на ГПК Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив” – УПИ XVI-581 попада в охранителна зона на групови паметници на изкуството, на паметници на парково и градинско изкуство” и „Археологическо проучване и становище от НИНКН и Археологически музей в гр. Пловдив ще бъдат инициирани преди започване на строителството”.

Крупни бизнесмени унищожиха безценно историческо наследство в ПловдивГоляма част от безценната мозайкар открита в частен имот е почти унищожена от възложителите на обекта