За последните няколко години район Тракия многократно промени облика си. Много нови кооперации и комплекси запълниха празните пространства, а автомобилите се увеличиха двукратно. Всичко това притеснява голяма част от хората в района, които се оплакват, че няма къде да паркират колите си и къде да разхождат децата си.

Липсата на зелени площи също притеснява хората, които предвиждат, че  в бъдеще те ще бъдат все по-малко.  Не липсват и хора, които намират промяната в квартала за положителна и дори насърчават строителството. Вижте и различните гледни точки:

Trafficnews.bg