Основателят на Център за независим живот в България Капка Панайотова е починала внезапно на 14 октомври. Центърът, който е основан през 1995 година, се бори за спазване на правата на хората с увреждания. Панайотова работи и като преводач от английски и полски, а за своята дейност е удостоена с наградата за гражданска доблест на Новия български университет "Димитър Паница", 

За това съобщиха от неправителствената организация във Фейсбук:

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че вчера, съвсем неочаквано, светът ни остана без Капка. Капка Панайотова. Боецът Капка. Основателят на Център за независим живот в България. Символът, мотото, гурото на независимия живот в България. Борецът за Човешки права. Мечтателката Капка, която не спря да мечтае за щастие и достоен живот на хиляди българи с увреждания, която не спря да се бори за нас и нашите съдби.

Когато говорим за Капка Панайотова, винаги в съзнанието ни изплува образът на Джонатан Чайката – „Той говореше за съвсем прости неща - за това, че право на чайката е да лети, че свободата е самата природа на нейното съществуване, че каквото и да пречи на тази свобода, то трябва да бъде отхвърлено, независимо дали е обичай, предразсъдък или каквото и да било друго ограничение.“

Върви по светли небесни пътища, Кап, и ни води и от там! Почивай в мир!"