Цената на природният газ ще се увеличи с около 7,5 процента през декември. Информацията беше съобщена по време на откритото заседание на КЕВР. На него беше обсъдена цената, която „Булгаргаз“ предложи.

Очаква се цената за мегаватчас да бъде около 87 лева, като в тази цена не се включват такси и налози.

Председателят на КЕВР Иван Иванов подчерта, че въпреки застудяването през последните седмици, цената на газа не се повишава. Газохранилицащата в Европа са запълнени на над 90 процента и затова дневните цени на природния газ намаляват на Нидерландската газова борса. 

Към момента „Булгаргаз“ ползва газ от хранилището в Чирен, но то продължава да е пълно над 90%, уточни Иванов.