Можете да видите пълният списък с всичките 9 паралелки в хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив.  Свободните места са за вече започналата 2014/2015 учебна година. 

Свободните места в паралелките с приемен изпит след VІІ клас са както следва:

Профил "Хуманитарен" - български език с немски език в ІХ клас  - 2 (две) места

Профил "Хуманитарен" - български език с руски език в ІХ клас - 1 (едно) място

Профил "Хуманитарен" - български език с английски език в Х клас - 1 (едно) място

Профил "Хуманитарен" - български език с немски език в Х клас - 7 (седeм) места

Профил "Хуманитарен" - български език с руски език в Х клас - 2 (две) места

Профил "Хуманитарен" - български език с английски език в ХI клас - 3 (три) места

Профил "Хуманитарен" - български език с немски език в ХI клас - 6 (шест) места

Профил "Хуманитарен" - български език с руски език в ХI клас - 1 (едно) място

Профил "Хуманитарен" - български език с руски език в ХII клас - 2 (две) места

TrafficNews.bg