Чавдар Грошев ще изпълнява функциите на Административен ръководител на Районна прокуратура-Пловдив от днес. Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на 27 септември 2017 г., след като досегашният районен прокурор Гергана Мутафова бе избрана за член на ВСС.

За длъжността предстои да се проведе избор.

Чавдар Грошев е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски, работил е като адвокат, следовател, като от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. От 2012 г. до момента е заместник-административен ръководител на РП-Пловдив. Грошев е Доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право, като има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал е в различни правни обучения, включително и в чужбина.