След серия от установени нередности от борда на Държавната консолидационна компания (ДКК) е освободена Смиляна Нитова, съобщиха от Министерството на икономиката. Министърът на икономиката е принципал на ДКК.

„Всички решения на предходния Съвет на директорите има опасност да се окажат нищожни, след като ДКК е функционирала с ръководство под изискуемия от закона минимум. Дружеството е сключило договор с адвокатско дружество, по което всеки месец следва да се изплащат възнаграждения независимо дали е извършена работа или не. В разрез с практиката до този момент, в последните си дни на поста, предходният изпълнителен директор Смиляна Нитова е променила клаузите в договора си, за да бъде обезщетена с 6 месечни възнаграждения ако бъде освободена от поста“, уточняват от ведомството.

Заедно Нитова от борда на директорите са освободени Даниел Милев и Михаил Кумчев. Одитът в ДКК продължава, обявиха от Министерството на икономиката.

На място на отстранените в Съвета на директорите са назначени: Владимир Димитров – юрист с опит в държавната администрация, Борислава Пенева – настоящ служител в Министерството на икономиката и индустрията в дирекцията, контролираща дейността на дъщерните дружества, и Андрей Лалов – икономист и анализатор с професионален опит в областта на малките и средни предприятия и инвестициите.