Рекордни приходи от близо 13,4 млрд. лева (13 397,7 млн. лв.) е събрала Агенция "Митници" за изминалата 2022 година. Ръстът за годината е с 89,4 млн. лева над планираните постъпления, показват данни от отчета на Агенцията.

Най-значително увеличение спрямо 2021 г. се отчита при приходите от ДДС при внос - 59 на сто, следвани от постъпленията от мита - 55,7 на сто, и от акциз - 0,8 на сто.

Ето какво показват основните данни от отчета:

Мита

Постъпленията от мита при внос през 2022 г. достигат 451,2 млн. лева, със 161,5 млн. лева (55,7 на сто) повече спрямо 2021 г. и с 18,7 на сто (71,2 млн. лева) над планираните за годината 380 млн. лева.

Количествата на внесените и обложени стоки със ставка на митото, различна от нула, нарастват с 14,8 на сто. Осреднената статистическа стойност за кг внесена стока нараства с 27,3 процента, ръст с 5,8 процента се отчита и при осреднената ставка, приложена за облагане на внесените от трети страни стоки.

Най-голям е делът на приходите от мита при внос на стоки от Китай. Декларираната сума за 2022 г. е 221,3 млн. лева, което представлява 49,4 на сто от всички мита.

Ръстът спрямо 2021 г. е 66,1 на сто. На второ място са приходите от мита при внос на стоки с произход Русия - 51,9 млн. лева, 11,6 процента дял и ръст от 75,8 на сто спрямо 2021 година. Следват приходите от мита за стоки, внесени от Турция - 30,2 млн. лева, 6,7 на сто относителен дял и ръст от 128,6 на сто.

На следващо място се нареждат САЩ с 12,4 млн. лева приходи, 2,8 на сто относителен дял и ръст от 12,2 на сто и Индия - 11,1 млн. лева, 2,5 на сто дял и ръст от 14 процента. Вносът от петте водещи държави формира 73 процента от приходите от мита при внос на стоки от трети страни.

ДДС при внос

Приходите от ДДС при внос на стоки през 2022 г. са в размер на 7 233,8 млн. лева и са с 2 684,2 млн. лева (59 процента) повече от събраните през 2021 г. Това представлява 101,9 процента изпълнение на актуализирания план за годината.

Приходите от ДДС при внос са най-високи през юни (687,6 млн. лева), август (692,4 млн. лева) и октомври (667,8 млн. лева).

През второто полугодие размерът им достига 3 876,7 млн. лева, което е с 519,6 млн. лева (15,5 на сто) повече от събраните през първото полугодие 3 357,1 млн. лева.

Според експертите от Агенция "Митници" регистрираното повишение е резултат от възстановяването на бизнес активността, повишаване на събираемостта, нарастването на цените на основни суровини, повишението на количествата на стоките, внасяни от трети страни, подобрения митнически контрол и надзор, както и прецизирането на контрола върху елементите за облагане.

При декларирания ДДС при внос по групи стоки, съобразно Класификатора на широките икономически категории (BEC), през 2022 г. спрямо 2021 г. се наблюдава повишение при всички групи стоки.

Цените на стоките, внесени от трети страни, растат през 2022 г., като е отчетено повишение с 31,9 процента спрямо 2021 година. Нарастването на индекса на физическите обеми е с 18,6 процента.

Считано от 1 юли 2021 г. всички пратки, внасяни в ЕС от трета страна, подлежат на облагане с ДДС, независимо от тяхната стойност. Подадените декларации на ниво стока за пратки с незначителна стойност (тип H7) през 2022 г. са 397 405 броя, средномесечно - 33 117 декларации, а на дневна база - средно по 1088 декларации. Начисленият ДДС при внос за 2022 г. е в размер на 3,7 млн. лева.

Акцизи

Касовите постъпления от акциз са в размер на 5 706,9 млн. лв., като събраната сума е с 47,1 млн. лева над приходите за 2021 г. Продължава тенденцията от 2021 г. 99,9 на сто от тях да са формирани от сделки в страната и 0,1 на сто от внос.

През 2022 г. нараства делът на касовите приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия - от 50,2 на сто през 2021 г. на 51,4 на сто в общите касови приходи от акциз през 2022 г.

Увеличава се и делът на приходите от акциз при алкохола, алкохолните напитки и бирата - от 5,4 на сто през 2021 г. до 5,6 на сто в общите касови приходи от акциз през 2022 година.

Намалява делът на приходите от акциз за горива - от 43,1 на сто през 2021 г. на 42,3 на сто в общите касови приходи от акциз през 2022 г.

Митнически и акцизни нарушения

Митническите органи са съставили общо 9435 броя акта за установяване на административни нарушения през 2022 г.

Задържани и иззети са над 41,5 млн. къса цигари (в т.ч. пури и пурети), като преобладава количеството задържани цигари на вътрешните граници с ЕС в зоните на ГКПП (56,05 на сто), следвано от тези на външните граници на ЕС (39,44 на сто) и във вътрешността на страната (4,52 на сто).

Най-голямото количество в размер на 13,3 млн. къса нелегални цигари е иззето през месец май в зоната на ГКПП "Кулата". То е рекордно при случаите, установени от митническите органи на границата с Гърция за последните десет години, както и най-голямото, открито на българска граница от 2018 г. насам. Тютюневите изделия са открити при извършена проверка на товарен автомобил, пътуващ от Гърция за България, селектиран за проверка въз основа анализ на риска.

През месец ноември 2022 г. в зоната на ГКПП "Пристанище Силистра" (фериботен комплекс) е предотвратен опит да бъдат изнесени от страната 5 100 000 къса цигари.

Те са били с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите "duty free" и предназначени за нелегално разпространение. Тютюневите изделия са открити в товарен автомобил с румънска регистрация, превозващ хигиенни материали от България за Румъния.

През 2022 г. на летищата митническите служители са задържали от пътници с полети до трети страни и страни членки на ЕС над 3,1 млн. къса цигари с български валиден бандерол, предназначени за нелегално разпространение в страни, където акцизът е по-висок. Предотвратени са общо 396 опита за незаконно пренасяне. При 90 на сто от случаите цигарите са били задържани от пътници с полети за Великобритания.

В резултат на осъществения контрол през годината са установени 188 случая на нарушения, свързани с алкохолни продукти. Обезпечени като доказателства (чрез изземване или запечатване) са общо 86 676 литра вино, 1222 л. бира и 53 037 л. етилов алкохол. При констатираните нарушения преобладават случаите с наливен алкохол. През втората половина на изминалата година се наблюдава ръст на иззетите и обезпечени количества етилов алкохол с 40,5 на сто спрямо първото шестмесечие на годината.

Митническите служители са обезпечили като доказателство (чрез изземване или запечатване) енергийни продукти, както следва: 229 549 литра горива, разредители и др. и 28 554 кг тежки горива, масла и др.

През годината са извършени над 180 проверки, самостоятелно и съвместно с други институции.

Недекларирани парични средства

Парични средства, недекларирани по съответния ред, са установени в общо 134 случая за общо 43 141 297 лв. Данните показват, че през 2022 г. те са в почти два пъти по-голям размер от сумата на установените парични средства през 2021 г., която също беше рекордна по установена недекларирана валута.

Най-голям е делът на установените банкноти в евро и британски лири. Откривани са шведски крони, щатски долари, норвежки крони, украински гривни, български левове и турски лири.

И през 2022 г. се запазва тенденцията от предходната година най-голям дял от недекларираните парични средства да са открити на митническите пунктове, разположени на границата ни с Турция. Установени са над 30,7 млн. лв. в общо 83 случая, като 63 от тях за сумата от 27 млн. лв. са разкрити само на МП "Капитан Андреево".

Рекордна сума, установявана на българска граница, е открита именно там в края на месец май. При извършена проверка на автобус с турска регистрация, пътуващ от Румъния за Турция, на различни места в автобуса са намерени общо 40 пакета с банкноти в евро. Общото количество на откритата валута е 1 610 870 евро с равностойност 3 150 589 лв.

Една четвърт от общата сума недекларирани пари в брой, открити през изминалата година, са установени на границата с Румъния (вътрешна за ЕС). Дори и след запитване от страна на митническите органи, паричните средства не са били обявени по надлежния ред. Открити са основно при митнически проверки на лица и превозни средства, влизащи в България на път за Турция.

Запазва се тенденцията паричните средства да бъдат пренасяни в товарни автомобили на път от Западна Европа и Великобритания към Турция. Все по-често обаче те са укривани старателно не само във фабрични кухини на кабината, под седалките, в матрака и възглавниците, но и в товарното помещение на превозното средство - в кухините на гредите за прикрепване на товара; в хладилния агрегат на полуремаркето; в товарното помещение между транспортираната стока.

От Агеция "Митници" отбелязват, че не са редки и случаите, при които недекларираните парични средства са укрити в специално изградени тайници и се превозват с автобуси, пътуващи по маршрут от Румъния за Турция.

При среброто и сребърните изделия количествата, задържани през 2022 г., са 92 100 грама в 10 случая. През 2022 г. в 77 случая митническите служители са открили недекларирани злато и златни изделия с общо тегло 137 602 грама. Това количество надминава и подобрява резултата на задържаните през преходната година рекордни златни изделия.

Задържани наркотични вещества

През 2022 г. българските митнически служители са задържали общо 2 090 кг, 5 212 962 бр. таблетки, 173 литра и 130 750 пластири наркотични вещества и прекурсори в общо 137 случая.

За поредна година марихуаната е най-често задържаният вид наркотик на границите на страната. Продължава тенденцията на засилен трафик на марихуана от и през България в посока Турция, където търсенето и цената й на черния пазар са нараснали значително, отчитат от митниците. През изминалата година при извършвани проверки на международни куриерски пратки са предотвратени и 15 опита за трафик на общо 25 кг марихуана от Италия транзит през България за Гърция.

През 2022 г. са предотвратени 13 опита за нелегален трафик на опиати, като са иззети 223 кг хероин и 35 кг опиум. Броят на залавянията и задържаните количества опиати на сухопътните ни граници са идентични с тези от предходната година. Основните количества хероин са открити в леки автомобили, пътуващи по Балканския път в посока Централна и Западна Европа.

За първи път през последните 20 години служителите от отдела за борба с наркотрафика на Летище София предотвратиха опит за нелегален внос на хероин в България с въздушен транспорт, като използваният маршрут е необичаен за трафика на този вид наркотик, посочват от Агенция "Митници".

Задържаният кокаин през 2022 г. възлиза на 22 кг в 5 случая, което също е увеличение на иззетото количество спрямо предходната година.

През 2022 г. най-голямото нарастване както при броя на случаите, така и при задържаните количества се констатира при контрабандата на различни видове лекарствени средства - общо 458 662 таблетки в над 70 случая. Иззетите количества са се увеличили 7 пъти спрямо 2021 г. Голяма част от тези лекарства, които се изнасят от България както чрез пощенски и експресни куриерски пратки, така и в шосеен транспорт, се произвеждат в държави извън ЕС и нямат легален внос и разрешение за продажба в аптечните мрежи на Съюза. Основният дял от този вид контрабанда заемат лекарствата от групата на бензодиазепините, но нараства значението и на синтетичните опиоиди като оксикодон, трамадол, фентанил и др.

Обработени товарни автомобили

И през 2022 г. се запазва възходящата тенденция за събираемостта при извършваната от Агенция "Митници" дейност "Пътни такси и разрешителен режим" (ПТРР) на ГКПП. Приходите за изминалата година достигат 103 693 491 лв. - най-високата им стойност, откакто тази дейност е в компетенцията на Агенцията.

Продължава и увеличаването на броя на обработените товарни пътни превозни средства на ГКПП и през 2022 г. той достига рекордните 4 591 093. Общо обработените ППС (товарни и пътнически) на ГКПП са 5 432 230. Най-натовареният пункт е ГКПП "Капитан Андреево" с 994 758 обработени товарни превозни средства.