Основен ремонт на две от основните улици в Столипиново в Пловдив - "Ландос" и "Крайна", ще бъде направен тази година. Община Пловдив е пуснала обществена поръчка за 1 милиона лева, като ремонтите се предвидени за края на годината.  

В съдържанието на обществената поръчка е записано, че тя е за монтажни работи за извършване на ремонт на асфалтови настилки на улици на територията на град Пловдив, с ориентировъчни обекти: ул. „Крайна“, от обръщалото на „Марица“-юг до ул. „Ландос“ и ул.“Ландос“ от ул. „Крайна“ до ул.“Герлово“, ориентировъчна площ 20 000 кв.м.

С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните параметри и носимоспособността на настилката, осигуряване на достъпна среда, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.