Област Видин вече не е най-бедната в страната - изместена е от Хасково. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в югоизточната област е под 10 000 лв годишно. За сравнение - средното ниво за страната е двойно, а най-високо е в София - над 45 000 лв.

Какво обаче стои зад тези числа и как се усещат по-джоба ни?

Област Хасково се е озовала на дъното, защото част от фирмите отчитат данъците си в други градове - но няма затворени предприятия. А към летище Узунджово има и инвестиционен интерес.

"Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са проявили интерес и са заявили, че ще посетят обекта, за да видят локацията евентуално за карго летище и индустриална зона", казва Минко Ангелов, областен управител на Хасково.

Инвестициите на глава от населението са под 800 евро, но безработицата е ниска. Мнението на хората съвпада със статистиката.

Въпреки че област Видин вече не е най-бедната в страната, икономическата ситуация остава тежка по думите на Валери Василев, който се занимава с търговия на отоплителни и строителни материали.

"Това, което можеше да ни даде някакво развитие, вместо да продължи с бързи темпове, то беше спряно - знаете ситуацията с пътя до столицата", казва Василев.

Кметът споделя това мнение и посочва стратегическото разположение, което обаче не се използва пълноценно заради неизградената инфраструктура. Делът на първокласните пътища и качеството на пътната настилка са значително по-ниски от средните за страната.

"Това е коридор номер 4, който изостава с 20 години за строителството на моста. През него минават 2000 тира на денонощие от Турция. Не отиват към Сърбия - минават от тук", каза кметът на Видин Цветан Ценков.

А през май се очаква отварянето на нов завод. Кметът се надява, че с развитие на индустриалната зона и привличане на чуждестранни инвеститори ще промени ситуацията дългосрочно. Разместването в класацията обаче се дължи на пандемията и различния темп на възстановяване, пише БНТ.

"20-та година всички области понесоха сериозен удар, освен София, която успя да се задържи над водата. Говорим за много малки разлики на практика", каза Адриан Николов, икономист от Институт за пазарна икономика.

А столицата остава лидер в страната заради динамичната си икономика, по-слабо засегната от пандемията.