МОН качи на страницата си верните отговори на Националното външно оценяване по математика за 4 клас. 

Тестът е с общо 25 задачи. От тях 18 имат избираем отговор, при 5 е необходим кратък свободен отговор, една задача е с разширен отговор и една с три подусловия.

Изпитът започна в 10.00 ч., а учениците трябваше да са по местата си не по-късно от 09:45 ч.