Според 83% от българските граждани нашата страна трябва да харчи повече за отбрана, а на противното мнение са едва 8 на сто, а 9% не могат да преценят. Това сочат данни от проучване на НАТО, включени в представения днес годишен отчет за дейността на Алианса, цитирани от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Според доклада България миналата година е осигурила за отбрана средства, равни на 1,54% от БВП. Докладът отчита, че засега едва седем държави от Алианса покриват целта разходите да достигат два процента от БВП. България изпълнява поставената от НАТО цел за поне 20% дял на разходите за оборудване от общия национален бюджет за отбрана.

Отчита се повишение с 8% в последната година за подкрепата за НАТО сред гражданите на страните от пакта, като по последни данни у нас подкрепа изразяват 55%, а 31% са заявили, че са за напускане на Алианса. Над половината от участниците в проучването у нас (57 на сто) са на мнение, че членството в НАТО прави военно нападение срещу нашата страна по-малко вероятно и това очакване се споделя от все повече от останалите граждани на страни от Алианса.