От 29.09 до 11.10 2014 в Боровец ще се проведе проектът "Нашата обща идентичност - бъдещето на Европа”. Младежки обмен, замислен и осъществен с обединените усилия на младежи от 6 страни - Чехия, Румъния, Турция, Италия, Испания и България. Основният организатор е Сдружение Сега Пловдив. Темата на проекта е "Националната идентичност и културното многообразие - безценно богатство на обединена Европа". Ще бъдат дискутирани и темите: "Моята страна и Европейския съюз", "Толерантност и разбиране между религиите", "Как да стартирам свой собствен малък бизнес ", "Природосъобразният начин на живот - добра алтернатива", "Мога ли да бъда доброволец?", "Бъдещи съвместни дейности" и др.

Основната цел на проекта е да допринесе за взаимно опознаване и развитие на умения за междукултурно разбирателство на младежи от шест страни, с различен социален статус, културна и религиозна принадлежност. Да  повиши познанията им по предприемачество и възможности за стартиране на малък собствен бизнес, за европейско гражданство в контекста на продължаващата "Европейска година на гражданите" и техния интерес към участие в съвместни младежки проекти и инициативи. Ще се обърне внимание също така и на темата за социалната адаптация на младежи в неравностойно положение. Както и на преодоляването на остарели религиозни стереотипи и междукултурни различия. В групата на участниците са включени и младежи в неравностойно положение.

TrafficNews.bg