До три свине за угояване може да отглежда един стопанин за лични нужди. Това предвиждат промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, предложени от земеделското министерство.

Досега в семейните ферми можеха да се отглеждат до 5 прасета за угояване, освен свине-майки и некастрирани нерези.

До края на годината стопаните, които гледат животни за лични нужди, трябва да намалят и стадата си максимум до 9 крави и до 30 овце и кози с приплодите, ако искат да са законно действащи.

Въвежда се и понятието "фамилна ферма" за свиневъдните обекти. В нея могат да се отглеждат до 15 броя възрастни свине и приплодите им, но не повече от 200 броя общо.

С наредбата се въвеждат и изисквания към оборите. Те трябва да са постоянно снабдени с вода от собствен и/или обществен водоизточник, да имат ограда, силажни и фуражни помещения. Фермерите трябва да обособят място за съхранение и обеззаразяване на тор.

Нови правила има и за пасищата. Те задължително трябва да имат табела на входа, както и ограда, така че да не се позволява свободното преминаване на хора и други животни. Навес не се изисква само за пасищата, където животните се отглеждат за периода от 15 ноември до 15 март.

След приемането на промените, фермерите ще имат 4-месечен срок, за да приведат стопанствата си, съгласно новите изисквания.