Съдебната сага за изграждането на лесопарк на 660 дка в Пловдив окончателно приключи, след като 5-членен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на екоактивистът Васил Къдринов. Тя бе срещу проектното намерение на Община Пловдив за най-голямото озеленяване в новата история на Пловдив.

Магистратите отхвърлиха твърдението, че имотите засягат защитени зони от „Натура 2000” и ще повлияят на животинските видове в зоната.

Всички решения на съда по категоричен начин е записано, че с този проект ще се възстановят 660 декара изоставени и деградиращи гори от местни видове в две защитени зони, част от екологична мрежа „Натура 2000”, разположени по десния бряг на река Марица.

Кметът Здравко Димитров заяви пред TrafficNews, че след като съдебните дела са приключили и всичко е изчистено този проект ще бъде сред приоритетните на Община Пловдив.

„Пловдив има нужда от нови зелени зони, а там е идеалното място за тяхното разширение. Още като районен кмет исках да създам зелен пояс от Братската могила до Околовръстното шосе”, заяви кметът.

Кметът на район „Западен” Димитър Колев каза, че след като делото е приключило, те могат да започнат процедурите по обществената поръчката. В бюджета на район „Западен” има 200 хил. лева, които са изграждането на лесопарка. Те ще бъдат прехвърлени за 2020-а със същото предназначение.

Припомняме, че новият лесопарк край Гребната база ще струва 5 млн. лева, които ще бъдат усвоени в следващите пет години.

Целият терен е голям 660 декара, като гористата местност се намира в непосредствена близост до парк „Отдих и култура“ и Гребната база. Това ще бъде й най-мащабната залесителна акция в най-новата история на Пловдив. Очаква се да се засадят над 14 000 дървета, които ще образуват естествен нов бял дроб на града, като ще се спира и мръсния въздух отвън, който идва от запад.

В момента пространството е занемарено. Тези площи са пълни със саморасла растителност, бродят различни селскотпански животни и е откъсната от останалата среда в парк „Отдих и културата”.

Новата зелена зона ще се раздели на 4 подзони. Към всяка една от тях ще се реализират различни мерки за облагородяване, озеленяване, обособяване на места за отдих и разходки, изграждане на алеи от естествени материали. Подобен тип парк в Пловдив е само Лаута, но новото пространство ще е със 160 декара по-голям от него.

Първата зона, която ще бъде облагородена е на площ от 130 декара и непосредствено до Гребния канал.  Достъпът до тези територии ще бъде ограничен, като ще има два входно- пропусквателни зони. Ще бъде изградено и видеонаблюдение и разположена жива охрана.

Екоактивистът, който жали всичко в Пловдив, продължава с похода си срещу лесопарка на 660 дкаВъпреки че не плаща съдебните такси, Васил Къдринов докара делото до 5-членен състав на ВАС