Районна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу  кмета на  Брезово Радньо Манолов,  заместникът му Димитър Томов, секретарят на общината Стойна Малешкова и банковия служител Стоянка Стоянова. 

Четиримата са обвинени, че през периода от 17 януари 2013 г. до 21 август 2014 г. в в качеството си на длъжностни лица са попълнили 114 нотариални удостоверения за преместване от един в друг пенсионен фонд, без знанието на титулярите им. Целта била лична облага. 

Те са съставили официални документи – нотариални удостоверения на подписите на заявителите в заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми от различни пенсионни фондове в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в които са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че подписите на заявителите са положени или потвърдени пред него с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за горепосочените обстоятелства – престъпление по чл. 311 ал.1 във връзка с чл.20 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

В хода на досъдебното производство са били разпитани  над 150 свидетели. По-голямата част от тях са потвърдили, че не са давали съгласие за прехвърляне на натрупаните им по партидите парични средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване и не са прехвърляли доброволно тези средства чрез посредничеството на обв. Стоянка Стоянова, която работила като осигурителен посредник на пенсионно-осигурителна компания. Свидетелите разбрали за промяната от писма, изпратени им от осигурително-пенсионните компании, с които ги уведомявали, че е извършено прехвърляне на средствата им в друг фонд чрез заявления, подписани лично от тях. Друга част от свидетелите твърдят, че Стоянова им е предоставяла множество документи, които са подписвали, без да им се разясни какви са последиците, като подписите в заявленията били полагани в банков офис в  Брезово.

Установено, че свидетелите не са полагали с нотариална заверка подписите лично пред кмета, неговия заместник и секретаря на община Брезово, каквото е законовото изискване при прехвърляне на партида от един пенсионен фонд в друг. Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност кметът, заместник-кметът и секретарят на общината са имали право нотариално да удостоверяват подписите на лицата. Тримата обвиняеми удостоверили, че свидетелите лично са положили подписите си пред тях в заявленията, което обстоятелство не отговаря на истината.

Делото е насрочено в Районен съд-Пловдив.  

TrafficNews.bg