853 хиляди лева – толкова са парите на община „Родопи” за пътни ремонти, записани в капиталовата програма, приета в началото на годината.  Точно толкова са парите за поддържането на уличната мрежа в 21 села, или иначе казано по 40 хил. лева на село. Естествено, повече от ясно е, че тази пари не могат да стигнат за пълнене на дупки, пък камо ли за нетложни ремонти,  които все повече изникват в селата.

С други думи, след като една община не може да задоволи базовите потребности на своите жители, какъв е смисълът от нейното съществуване? Не бива да се забравя, че същите тези жители плащат своите данъци в бюджет, който обаче е каца без дъно и почти винаги няма пари за нищо, а с парите на пловдивчани се ремонтират участъци в други общини.

На практика Община „Родопи” ще изразходва 80 % от наличните си средства за улична инфраструктура за два участъка по 300 метра в селата Ягодово и Марково.  Администрацията вече е пуснала две обществени поръчки за по 330 хил. лева с ДДС.  

Единият ремонт касае реконструкцията на улица „3 март” в село Марково , а другата е улица „Стара Планина” в Ягодово. 

И за двете улици е определено, че състоянието им може да се определи като много лошо – за основен ремонт. Асфалтовата настилка е силно компрометирана, като на места липсва. Съществуват тежки пропадания и дълбоки дупки, вследствие от липса на превантивни и текущи ремонти. Бетоновите бордюри са криви и с обрушени ръбове.

Тротоарната настилка е от стари базалтови плочи, силно компрометирани, възпрепятстващи пешеходното преминаване по тротоара. Към настоящия момент по улицата няма изградена ВиК.

Средствата за реконструкцията на двете улици идват от централния бюджет, което още повече говори,че Община „Родопи” трудно успява да посреща текущите нужди на населените места, пък камо ли да работи за развитието им. На практика най-големият проект, който ще се реализира в  съседната на Пловдив община е за изграждането на канализация в село Първенец за 1,1 млн. лева, като парите са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.  Заради незавидното финансово състояние на „Родопи” постоянно се прехвърлят имоти и улици към Община Пловдив, която да стопанисва.  От градския бюджет дори се прехвърлят пари за различни рутинни дейности, тъй като на практика селата и Пловдив са в една агломерация.

И кметът Иван Тотев и областният управител Здравко Димитров заявиха,че е въпрос на време двете общини да станат райони на града. Като отправна точка бе дадена 2021 година, когато ще се прави националното преброяване, което ще даде много отговори за състоянието на населените места.

Хипотезите, при които Община „Родопи” ще се присъедини към Пловдив, вижте в линковете:

Има ли смисъл от община „Родопи” и как би изглеждала, ако се присъедини към Пловдив?Все повече отговорности за инфраструктурата в Родопската яка се плащат с парите на пловдивчани