Пленумът на Върховния касационен съд реши да предложи на Висшия съдебен съвет Галина Захарова за председател на ВКС. „За“ гласуваха 83 магистрати, съобщава БГНЕС. В заседанието са участвали 84 съдии, само един не е дал гласа си. 

Предложението за канидатурата на Захарова е направено на 14 октомври от съдиите от Търговската колегия на ВКС. В мотивите се казва: „Правораздавателната дейност на съдия Захарова се отличава с отлична професионална подготовка, задълбоченост, принципност, безпристрастност, честност и силно проявено чувство за справедливост, които съчетани с богатия ú административен опит, добрата ú работа в екип и безспорния ú авторитет сред колегите, дават основание на съдиите от Търговската колегия на ВКС да направят горното предложение до Пленума на ВКС.“ 

Мандатът на настоящия председател на ВКС изтича през февруари. В момента той е в неплатен отпуск, защото се включи в кандидатпрезидентската надпревара за „Дондуков“ 2. 

В мотивите на ВКС към ВСС се подчертава: „През над тридесетгодишния ú стаж като съдия Галина Захарова се е доказала като почтен и принципен магистрат, който се ползва с авторитет и уважение в юридическата общност... С работата и поведението си както като съдия, така и като ръководител на Наказателна колегия допринася за издигането на авторитета на Върховния касационен съд сред магистратите и в обществото.“