Експерти от дирекции „Контрол по строителството“ на район „Средец“ и на Столична община направиха проверка на място на инцидента на ул. „Дякон Игнатий“ №2, при който бременна 38-годишна жена пропадна в подземния вход към мазета на сградата, съобщиха от общината.

Така нареченият „английски двор“ е отвор, който води към избеното помещение и е собственост на сградата. Сградата е частна, а задължение на собствениците е да я поддържат в добро експлоатационно състояние.

Постоянно действаща комисия за контрол на строителните обекти и сградите на район „Средец“ съставя констативен протокол за състоянието на капака към мазетата и ще бъде издадена заповед за незабавно укрепване.

Собствениците ще бъдат санкционирани затова, че не са поддържали съоръжението си в добро техническо състояние.

Екипи на Аварийната дирекция на Столична община обезопасиха мястото на инцидента, като е поставен нов капак на отвора към сутерена на сградата.