Главна прокуратура ще внесе искане до ВКС за издаване на тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практика в спорни случаи, свързани с престъпления по транспорта. Това съобщи Главният прокурор Сотир Цацаров.  Той е подготвил искането и в понеделник то ще бъде внесено за решение от Общото събрание на наказателната колегия на Върховния съд.

Главният прокурор иска да бъде обобщена цялата практика, свързана с наказателната отговорност и едновременно с това и случаите на смекчаване на тази отговорност, когато съдилищата приемат, че пешеходецът има определен принос. „Такива са случаите, които са спорни в съдебната практика по отношение на съставомерността на причинените имуществени вреди”, посочи Цацаров. Той припомни делото „Кари” в Пловдив, с подсъдимия Христос Боскос, което стана обект на много силна обществена дискусия.

„Всичките тези случаи са обобщени от колегите от Върховната касационна прокуратура и в крайна сметка до Върховния касационен съд се внася искане за тълкувателно решение”, уточни главният прокурор. По думите му, целта е единна практика, която да дава справедливи решения. „Настояваме за уеднаквяване на съдебната практика в тези случаи, тъй като сега тя е противоречива”, каза Главният прокурор. Той посочи, че има множество спорове в съда по едни или други случаи, свързани с престъпления по транспорта, има доста противоречиви юридически тези и разлика във вижданията на инстанциите. 

Специално по случая в Пловдив, при който гръцки гражданин помене 16-годишната Кари на спирка, главният прокурор е поиска възобновяване на делото. Очаква се по този казус да се произнесе Върховният касационен съд. 
 „А и самата прокуратура като обвинител ще бъде една идея по-сигурна, защото позицията на ВКС освен, че е задължителна за съдилищата по-долу, тя е най-авторитетната позиция от юридическа гледна точка”, добави Главният прокурор. 

TNS.bg