От EVN обявиха колко ще трябва да плащат клиентите, след промяната в цените на парното, топлата вода и електроенергията. Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са:

- Дневна тарифа 0,23155 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение 4,12%% спрямо досегашната цена от 0,22238 лв. (с ДДС) / кВтч.

- Нощна тарифа 0,13158 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 4,13% спрямо досегашната цена от 0,12636 лв. (с ДДС) / кВтч.

Определените цени за небитови клиенти са валидни до 30.09.2020 година. Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2020 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2020 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Съгласно решение на КЕВР еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за клиентите на EVN от 1 юли 2020 г. e 87,85 лв. без ДДС за един мегаватчас. Това е намаление с 9,97% спрямо цената oт 1 юли 2019 г., която беше 97,58 лв. без ДДС. С добавен ДДС крайната цена от 1 юли 2020 г. е 105,42 лв.

EVN Топлофикация напомнят основните предимства на централното топлоснабдяване:

Предоставяне на 2 услуги - отопление и битова гореща вода.

Сигурност на доставките и през най-студените зимни месеци. Без замръзване на отоплителни тела.

Конкурентна цена.

Не се натоварват допълнително вътрешните ел. инсталации в сгради, които са проектирани и изградени с централно отопление.

Модерни системи за дистанционен отчет, без изравнителни сметки.

Сигурно и безопасно за ползване: отоплителните тела не носят риск от избухване или запалване и са безопасни.

Не се изисква ежегодна поддръжка и обслужване от страна на клиента.

Удобство и чистота в дома: отоплителните тела не отделят прах, дим и вредни частици и запазват дома чист.

Чист въздух: EVN Топлофикация не отделя във въздуха на гр. Пловдив вредни вещества като серни оксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.