Река Марица край Пловдив може да прелее. За това алармират от екоминистерството, научи TrafficNews.bg.

Обявен е оранжев код – „Риск за тревога“ на р. Сазлийка при Гълъбово и на р.Марица при Пловдив. Изпратено е предварително предупреждение до Гърция и Турция за р. Марица при Свиленград. По данни и прогнози на НИМХ, днес сутринта по-значителни валежи се очакват в Северозападните райони и западната половина на Горнотракийската низина. Средните количества ще са между 30 - 40 л/кв.м, като локално може да достигнат и до 50 л/лв.м. В останалата част от страната валежите ще са с тенденция на отслабване и спиране, с общи количества между 5 и 15 л/кв.м.За днес в осем области е обявен оранжев код за дъжд. Очаква се валежите да са по-интензивни през нощта и на 6 септември до обяд. Количества на места ще достигнат до 40-50 л/кв.м.От системата за ранно предупреждение е обявен оранжев код – „Риск за тревога“ на р. Сазлийка при Гълъбово и на р. Марица при Пловдив. Предвид динамичната метеорологична обстановка и действието на нарушители на естествения режим на реките, на места са вероятни внезапни наводнения.С оранжевият код, експертите предупреждават, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи. На база метеорологичната и хидрологична обстановка, през следващите 2 денонощия ще продължат да се повишават речните нива в по-голямата част от страната, по-съществено както следва:

Дунавски водосборен басейн:
- р. Тимок в долното течение
- р. Тополовец и притоците ѝ Рабровска, Делейнска
- р. Войнишка и притоците ѝ Чичилска, Медешевска, Грамадска, Видбол
- р. Арчар и притокът ѝ Вещицка
- р. Скомля
- р. Лом и притоците ѝ Стакевска, Чупренкса, Нечинска бара
- р. Цибрица и притокът ѝ Душилница
- р. Огоста и притоците ѝ Превалска, Чипровска, Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица, Ботуня, Рибене, Скът
- р. Искър по цялото течение (по-значително след вливането на р. Искрецкаа) и притоците на реката над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър
- р. Вит и притоците ѝ Черни Вит и Бели Вит, Калник и Каменица
- р. Осъм и притоците ѝ Черни Осъм, Бели Осъм, Команска река, Сухата река, Дрипла
- р. Янтра в горното и средното течение и притоците ѝ Видима, Росица, Дряновска и Белица


Черноморски водосборен басейн:
- р. Факийска и притоците ѝ Караевремска и Даръдере
- Изворска река
- р. Ропотамо
- Дяволска река и притокът ѝ Зелениковска
- Китенска река и протиците ѝ Узунчаирска, Караагач и Трионска
- р. Велека и притоците ѝ Младежка, Айдере и Еленица
- р. Резовска в долното течение


Източнобеломорски водосборен басейн:
- р. Тунджа в горното течение и притоците ѝ Саплама, Тъжа, Турийска, Карадере, Габровница, Лешница, Гюрля
- р. Марица в горното и средното течение и притоците ѝ Очушница, Стара река/Костенец/, Крива река, Яденица, Чепинска, Тополница, Луда Яна, Стара река, Въча, Потока, Първенецка, Пясъчник, Чепеларска, Стряма, Черкезица
- р. Арда в горното течение и притоците ѝ Бяла река, Черна река, Малка Арда, Давидковска


Западнобеломорски водосборен басейн:
- р. Струма в горното течение и притоците ѝ Елешница, Тополница, Джубрена, Разметаница, Джерман, Рилска, Градевска, Дяволска, Влахинска, Бистрица
- р. Места в горното течение и притоците ѝ Бела Места, Черна Места, Белишка, Вотрашка, Бабешка, Златарица, Матандере, Коница, Бистрица
През следващите 24 часа са възможни значителни повишения на водните нива в басейните на реките от западната и централната част на Дунавския водосбор (между реките Тимок и Росица), южните черноморски реки (между реките Факийска и Резовска), басейна на р. Тунджа в горното течение и съответсващите притоци, басейна на р. Марица в горното и средното течение и съответстващите притоци, басейна на р. Арда в горното течение и съответсващите притоци.

TrafficNews.bg