Детските заведения на територията на община „Родопи” ще отворят на  първи юни при разписани строги мерки за организиране на дейсността им. Кметът на общината Павел Михайлов проведе среща с директорите на детските градини, на която беше обсъдена готовността за работа в условията на извънредната епидемична обстановка.

Дотогава директорите на детските градини и ясли трябва да подготвят заведенията, като спазват разпоредбите в заповедта на здравния министър за възстановяне на приема на децата.

Всяко детско заведение ще бъде снабдено с препарати за дезинфекция на спиртна основа и почистващи материали за децата и служителите, като видът им ще бъде съобразен с  указанията на Регионалната здравна инспекция. За намаляване риска за здравето на персонала, ще бъдат осигурени всички необходими лични предпазни средства. Ще бъдат раздадени шлемове и маски за  многократна употреба за персона и медицинските сестри, а от бюджета на общината ще се отпуснат средства за закупуване на дистанционни термометри.

„Даваме си разумен срок преди отново да отворим детските заведения”, коментира заместник-кметът на община „Родопи” Владимир Маринов. Той обясни, че директорите трябва да имат време, за да подновят заявките си за доставка на хранителни продукти, да почистят и дезинфекцират помещенията преди отново да започнат да приемат децата.

До края на следващата седмица трябва да приключат и всички ремонти в градините.

Директорите споделиха, че при проведена анкета с родители за готовност да пуснат децата си на детска градина, очакваният брой деца в групите е между 10 и 12.

Родителите ще трябва еднократно да подадат декларация, с която да заявят, че гарантират за доброто здравословно състояние на детето, което доброволно тръгва на детска градина. Хронично болните деца и децата със специални образователни потребности могат да посещават детските заведения след предварителна консултация и бележка от личния им лекар.

Подготовката и възстанояването на заниманията с деца ще бъде разпоредена със заповед на кмета на община „Родопи” Павел Михайлов.

12  на брой са детските градини на територията на общината, като  в тях работят 227 души персонал.