Лекари и юристи настояват за Закон за извънсъдебно решаване на медицински спорове. В тази връзка Центърът за защита на правата в здравеопазването е изготвил "Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването". Главната цел на проекта е да се подпомогне Министерството на правосъдието за намиране на работещ модел на извънсъдебното решаване на спорове в сферата на здравеопазването. Общата стойност на проекта е 64 652 лева, от които 54 954 лева са от европейско финансиране.

"Това, което ни накара да се замислим за такъв проект е, че в годините, в които се занимаваме в тази сфера, виждаме, че това е една особена материя с особени обществени отношения. Те касаят много чувствителни данни, а именно тези, които касаят нашето здраве и живот. Тези дела с годините стават все повече, но те нямат своята правна регулация в особения вид отношения, които разглеждат", обясни адв. Христина Николова.

Тя уточни, че т.нар. дела за медицинска грешка стават все повече, а обезщетенията, които се претендират по тях също се увеличават. Себестойността им също се увеличава като делата продължават с години.

"Независимо от изхода на делото няма спечелила страна. Те са изключително тежки и за двете страни. Тези обществени отношения трябва да се извадят по някакъв начин и да имат специален режим на регулация. Той не може да бъде разглеждан наравно с другите дела и трябва да се отчете най-чувствителната част", поясни тя.

И допълни: "Категорично сме на идеята, че всяко едно решение, взето от двете страни и по-добро от едно съдебно решение. Това налага създаването на един модел, гарантиращ една равнопоставеност на двете страни. Излизането на тези спорове от съдебната система е възможно най-добрия вариант за тяхното решаване".

 По думите на д-р Стойчо Кацаров такъв тип дела са станали много.

"Въпросът с извънсъдебно решаване на спорове е свързан и с работата на съдебната система, която на места е претоварена с дела. В тях има много медицинска терминология, която затруднява юристите", обясни той.

По думите му в Закона за защита на потребителите има процедура, в която гражданин може да уреди спор извънсъдебно, но той изключва медицинските услуги. Той уточни, че центърът за защита на правата в здравеопазването ще се опита да създаде и прокара Закон за извънсъдебно решаване на медицински спорове.