Правителството пое ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет в размер до 41 498 000 лв. за изпълнението на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Железопътен възел Пловдив е разделен на две поръчки, едната е пробива на гарата с ЖП релсите от Прослав до Тракия, а втората е ЖП инфраструктура в Пловдивска област.

С реализацията на проекта значително ще се намалят задръстванията при автомобилния трафик и вредното въздействие върху околната среда в град Пловдив и региона. Ще се създаде възможност за повишаване на скоростите за пътуване с железопътен транспорт по основното направление на Коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“ от Европа през Сърбия към Турция и Черноморието.

Железопътен възел Пловдив е сред най-важните железопътни връзки в България, с голямо регионално-икономическо и стратегическо значение.

Има изпълнител за пробива под гарата! „Трейс” взима 89 млн. лева и решава за Бетонния мостОбединение Проект Пловдив бе определен за победител в обществената поръчка на НКЖИ