Консорциум Обединение Проект Пловдив с участници „Трейс груп ХОЛД“ и „Балкантел“ ще реализира пробива под гарата.  След 8 месеца процедури от НКЖИ обявиха, че има победител в поръчката и предстои да се подпише договор за нея.

Самата процедура си върви със заложеното събаряне на моста. От НКЖИ обаче заявиха, че ще се търси вариант със запазване на връзката, като развитие трябва да има в близките месеци по казуса.

Консорциумът ще усвои 89 028 245, 95 лева плюс 4 285 874,63 ст. непредвидени разходи.

Заедно с ДДС върху договорната цена /в размер на 17 805 649, 19 лв/ и данък добавена стойност върху непредвидените разходи / 857 174,93 лева/, общата цена за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, е 111 976 944 лв с ДДС.

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив" се финансира със средства по механизма за свързване на Европа.

Преди време от „Трейс груп ХОЛД“ бяха заявили, че ще коментират изпълнението на поръчката когато има подписан договор, като гарантираха, че ще се опитат да опазят обществения интерес.

Поръчката е разделена на три етапа, като първите два включат проектирането и строителството на съоръжението, а третият е изваждане на сертификат за оперативна съвместимост.

Очаквайте продължение!