От образователната система са отпаднали или никога не са били записвани в нея 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години. Това показват данните на институциите, обяви в петък вицепремиерът Томислав Дончев при представянето на последните данни за механизма по издирването и връщането на отпадналите от системата деца обратно в училище.

От днес 11 632 души, разпределени в 1103 екипа, започват обиколки в страната, за да издирят и върнат в училище напусналите деца. В акцията са включени учители, директори, социални работници, полицаи, медиатори, като ще прилагат както подкрепящи мерки, така и санкции.

“206 378 никога не са посещавали или са отпаднали от образователната система. Това е огромно число и допълнителен аргумент колко е тежка задачата, която стои пред нас“, заяви Дончев, цитиран от Медиапул.

Образователният министър Красимир Вълчев обясни, че процентът на преждевременно отпадналите ученици е 14% на 1 млн. души, което означава между 130 000 и 140 000 преждевременно напуснали образователната система.

“Това число 206 378 е предварително и максимално. Това са децата, за които ние нямаме данни в информационната система на МОН, но фигурират в информационните масиви на ГРАО. Точното число ще бъде уточнено в следващите седмици при работата на терен“, каза той. Деца са напуснали страната без знанието на граничните власти Вълчев обясни, че има деца, които са в чужбина, но не са регистрирани в информационната система на гранична полиция, т.е. са напуснали по такъв начин страната, че не са регистрирани. “Но в същото време кметът на селото или съседът знаят, че те от известно време не са в страната“, каза той.

Томислав Дончев обясни, че държавата ще използва цялата си мощ, прилагайки подкрепящи и санкционни мерки, като обхватът и на двата вида ще бъде разширен. Той обаче коментира, че усилията не се изчерпват само с тръгването на децата на училище на 15-ти септември, а ще се