Над 5 млн. лв. ще получат общините Карлово и Асеновград под формата на изравнителни и целеви субсидии за капиталови разходи. Това е записано в Бюджет 2020, който бе приет от Народното събрание. Изравнителната субсидия на община Асеновград е в размер 4 173 лв., а на Карлово – 3 865 лв. Именно на двете общини е отредена най-голямата сума по това перо.

Наличието на подобна субсидия означава, че собствените приходи на общините са доста по-ниски от средните за страната. Новата наредба, според която се разпределя изравнителна субсидия изключва общините, които имат собствени приходи - данъчни и неданъчни, на жител население повече от 120% от средното за страната.

Подобни субсидии ще получат абсолютно всички общини от Пловдивския регион, като най-ниска е тя в Куклен – 232 хил. лв. Над 1 млн. лв. ще бъде тя в общините „Марица”, Пловдив, Първомай, Раковски, „Родопи”, Садово и Стамболийски.

За капиталовата програма на община Куклен са заделени общо 623 хил. лв., за тази на лъки Лъки – 750 000 лв. ,на Асеновград – 5.5 млн. лв. а за община „Родопи” – около 2.5 млн. лв. Най-малка целева субсидия за капиталови разходи ще получи община Перущица. Сумата е едва 149 хил. лв.

Както вече съобщихме, Община Пловдив ще получи 4,1 млн. лева от държавата за реализация на капиталовата си програма. В графата за Пловдив е записано, че градът получава 2,458 млн. лева за реализация на капиталовата си програма, а още 1,667 млн. лева ще получи като изравнителна субсидия.  Така общата сумата става 4,1 млн. лева.

Държавата дава 4,1 млн. лева на Пловдив за капиталови разходи, засега големи проекти не са предвидениОбщината получава изравнителна субсидия, което означава, че местните приходи са ниски

Ето с какви средства от държавния бюджет ще боряват общините край Пловдив: