Предлагат увеличение на минималната работна заплата, майчинството и детските надбавки. Това обяви финансовият министър Валери Белчев.

То посочи, че 750 000 души у нас са на минимална заплата. Сегашният й размер от 650 лв. на месец е крайно недостатъчен. "Предлагаме тя да се увеличи на 710 лв., политическите партии се обединиха около сходна сума”, обясни той.

По думите му увеличение се предлага и за детските надбавки и прага на получаването им. При доход на член от семейството до 510 лв., родителите ще имат право да получават такива. Те ще се увеличат с 20%. 

Увеличение ще има и на и надбавките за деца до 2-годишна възраст. Майчинските надбавки ще се увеличат от 380 лв. на 650 лв.

Доходите за пенсионерите ще бъдат запазени на нивата, които са сега. Това означава средно увеличение от 84 лв. на човек.

„Предлагаме социална защита на населението. Предвид тревожните икономически параметри, нивата на инфлацията са в рамките на допустимото”, допълни Белчев.