Близо половината домакинства в България имат на депозит средно по 170 лева. Богатите домакинства са малко под 1% и държат в банките от 100 000 до 1 млн. лева. Това сочи анализ на Конфедерация на труда „Подкрепа” за благосъстоянието на българите. В него са ползвани данни на БНБ към декември 2023 г.

В синдикалния анализ, изготвен от главния икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, се подчертава, че от статистиката на БНБ, както и от данните за работещите бедни, пенсиите и безработицата не се забелязва подобряване на благосъстоянието на хората в страната и демографските показатели продължават да се влошават.

Около 10% от домакинствата поддържат в депозитните си сметки средно от 1 000 до 2 500 лева. 7% имат спестявания от 2 500 до 5 000 лева, със среден размер около 3 600 лева. Около 20% имат депозити от 5 000 до 100 000 лева, а най-богатите – тези с над 1 милион лева са едва 0,01% от всички домакинства.

КТ „Подкрепа“ настоява задължително да се регламентира със закон адекватен жизнен минимум и праг на бедност, спрямо който да се формират ефективни политики за борба срещу бедността и социалните неравенства. Синдикалистите посочват сред възможните мерки програми за социално подпомагане, гарантиране на достойно минимално заплащане на труда, демографски политики, както и данъчна политика с необлагаем минимум за доходите, равен на жизнения минимум, пише Нова.