Белгия въведе ограничения за пътуванията от определени части на България, заради коронавирусната пандемия. От 1 август, Белгия включи райони в т.нар. „оранжева зона“ и „червена зона“ за пътуващите до нашата страна. 

Това са:

Оранжева зона – Пътуването до България /Северен централен, Югоизточен, Южен централен райони / следва да се извърши при повишено внимание;

Червена зона – Пътуването до България /Североизточен и Югозападен райони / не е възможно или разрешено.

Всички български граждани, пътуващи от България до Белгия, подлежат на задължителна карантина и тест, ако са пребивавали в Североизточен или Югозападен район, и на препоръчителна карантина и тест, ако са посетили Северен централен, Югоизточен и Южен централен район. Тестът може да се направи и в Белгия. Тези правила се прилагат само за несъществени пътувания, в т.ч. туристическите.