България търпи сериозен застой, нареждайки се на последните места в света по качество на пътищата, сочат данни на прочуване за периода 2007-2019г. на Института за пътна безопасност. За сравнение – на двойно по-предени места се нареждат държави като Таджикистан, Пакистан, Албания и Танзания.

Ако се сравняваме с подобни на нас държави например в Европейския съюз − нямаме почти никакъв напредък. Полша успява да се представи двойно по-добре, като за периода 2007-2019 г. се изкачва от 95 на 57 място в света.

 Ние можем да се похвалим с по-добро място само спрямо Румъния, Молдова и Украйна. България отчита същите слаби резултати и на ниво Европейски съюз.

Данните показват, че България продължава да изостава значително спрямо страните от ЕС.

 Мястото на страната ни в световната класация, измерваща качество и безопасност на пътищата.