Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев” виртуално отбелязва Деня на славянската писменост и култура 24- ти май. Вече 52 години училището подготвя специалисти в областта на автотранспорта и е с отворен модерен поглед към новостите в тази област. За празника директорът на училището г-жа Ваня Парашкевова отправи специален поздрав:

Скъпи ученици, учители и служители,

  в днешния тържествен ден нека отбележим с необходимата почит и уважение празника на нашите първоучители светите братя Кирил и Методий! Тяхното дело допринася за това днес да бъдем това, което сме – грамотни, осъзнати, вдъхновени и със самочувствието на съвременни хора от 21- ви век. Нека на този ден бъдем заедно, обединени от стремеж за знание и наука, за култура и свободно слово, за бъдеще на българския дух!

Зa новата учебна 2020/2021 година ПГ по транспорт „Гоце Делчев“ предлага обучение в  три професии в четири специалности, които се осъществяват в две форми на обучение /дневна и дуална /: Техник по автотранспортна техника – дуална форма, Техник - Автомобилна мехатроника – дуална форма,  Монтьор на транспортна техника – дневна форма, Спедитор – логистик – дуална форма. В училището всички ученици безплатно придобиват  правоспособност за водач на МПС, кат. „В”.

С погед към бъдещето училището не спира да се развива. Доказва го  и най – новата професия в гимназията „Спедитор – логистик“ – дуална форма.  АВТОТО е единственото училище в областта, което подготвя логистични кадри. Спедиторските и логистични услуги са всички услуги, които се отнасят до транспорт, складиране, обработка, пакетиране или дистрибуция на стоката. Те включват цялостното управление на веригата от доставки, които се осъществяват чрез модерни информационни и комуникационни технологии. Учениците от тази професия засилено изучават английски език. ПРЕДИМСТВАТА на професията "Спедитор-логистик" са в практически ориентираното и адаптирано към нуждите на бизнеса обучение. Завършилите обучението си, получават възможност за работа в български и международни спедиторски и логистични фирми.

Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ утвърждава  и дуалната форма на обучение по – известна като обучение чрез работа дава възможност на учениците едновременно  да се обучават и да практикуват своята професия.

 "Автомобилната мехатроника“ /МЕХАника, елекТРОНИКА/ – дуална форма е съвременна специалност, базираща се на знания в областта на механиката, електрониката и информатиката. Практическото обучение в нея, а и във всички останали специалности, се осъществява в лицензирани сервизи.

Професията “Техник по транспортна техника”– дуална форма подготвя младите хора за съвременния автомобилен парк, за новите конструктивни решения в автомобилостроенето и методите за диагностика, експлоатация и ремонт на транспортните средства. Завършващите получават трета квалификационна степен.          

Най-популярната професия в Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ е  “Монтьор на транспортна техника” – дневна форма, която подготвя младите хора за динамичното развитие на автотранспортната сфера, нейното разнообразие и увеличаващ се брой автомобили в национален и световен мащаб.

Гимназията провежда своето обучение  в съвременна модерна база, притежава собствен учебен сервиз, нови учебни автомобили и работи в тясна връзка със специализирани водещи автосервизи. Училището не спира да се развива, за да отговори на нуждите на един от най – динамичните браншове – автомобилния, но и да  обучава достойни млади хора.

В тази връзка ученикът от 8 „Б“ клас, професия „Мехатроника“ Ахарон  Кочиян отправи своето виртуално пожелание във връзка с 24 - ти май: „Скъпи учители и просветители, честит 24 -ти май! На този светъл празник на славянската писменост и култура българите се прекланят пред борбения дух и постоянството  на родните учители. Именно учителите чертаят пътя на страната и народа ни напред  чрез просвета, изкуство и наука. Именно те издигат знанието като висша ценност, въпреки всички пречки за това.“ 

С този поздрав АВТОТО  ви казва: „Честит 24 -ти май!!!“