56 граждански организации настояват Законът за социалните услуги да влезе в сила, а не да бъде отлаган. Това искане е отправено в отворено писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева и председателите на парламентарните комисии, до премиера Бойко Борисов, новия социален министър Деница Сачева, и Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Напомняме, че новият социален министър също се обяви днес за отлагане на закона. Организациите настояват Законът за социалните услуги да влезе в действие и да започне да се разработва подзаконовата нормативна база, пише actualno.com.

„Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в нашето общество - деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с две увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др.“, се казва в писмото. Те напомнят, че Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта. Единият е за отмяна на този закон, а другият - за съществени изменения, а третият - за отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги. „Дебатите и наличието на различни гледни точки щяха да са нормална част от демократичния плуралистичен процес, ако не бяха злонамерените атаки, насаждането на внушения, които са далеч от истината, както и тенденцията да се използват манипулативно страховете и притесненията на хората. Социалната система в страната е в застой, налице са редица нерешени проблеми. Има цели райони, в които услугите са недостатъчни или напълно липсват. При голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла.

За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ“, обосновават се представителите на тези граждански сдружения. Те смятат, че семейството не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек. От гражданските организации настояват за промени, като напомнят за проблемите в Агенцията за социално подпомагане - ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни програми за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители. „Необходима е нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана, компетентна и качествена подкрепа на нуждаещите се. Такава промяна е заложена в Закона за социалните услуги“, смятат от гражданските сдружения. Според тях отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив е ще означава отказ от реформа.


„Законът за социалните услуги въвежда за първи път изисквания към работната сила в социалната система що се отнася до заплащане, образование, обучение на работното място, превенция на професионалното прегаряне и др. За първи път се поставя и изискването за лицензиране на всички частни доставчици, въвеждат се изисквания за стандарти, създава се Агенция за качество“, допълват те. "Многократно през годините сме поставяли от различни трибуни въпроса за липсата на услуги за превенция, услуги, които да се предоставят преди проблемът да се е изявил или да спомагат за неговото ранно разпознаване и за оказването на навременна подкрепа. Това са услугите, благодарение на които всеки човек - родител, осиновител, човек с увреждане, възрастен човек, може да получи информация, да бъде консултиран по въпросите, които го интересуват", обясняват в писмото си представителите на тези сдружения. Подобни услуги са курсовете за грижа за възрастни в тежко състояние, превенцията на зависимости, общностната работа и др.“ смятат авторите на писмото и напомнят, че с приетия закон може да се предоставят интегрални услуги. За опасенията, че с новия Закон за социалните услуги се дава право на частни доставчици от страната и от страни членки на ЕС да предоставят услуги, те твърдят, че през последните 13 години социалните услуги в България се предоставят от общини и частни доставчици.

„Това са както стопански, така и нестопански организации. Някои от тези нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа. Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората. Законът за социалните услуги регламентира, че социалните услуги, независимо дали се предоставят от община или от доставчик, се предоставят при ясни правила, като се изискват прозрачност и отчетност на дейността", пишат представителите на тези сдружения. Сред подрисалите 56 органицаии са НГИ „Системата ни убива“, БХК, Каритас България, Български център на нестопанско право, Глобална инициатива в психиатрията и много други.