Средновековният некропол със скелети, разкрит при строежа на новата автогара в Созопол, това лято вероятно ще бъде една от основните туристически атракции. Погребенията привличат интереса както на туристите, така и на местните жители, тъй като обектът се намира на улицата, която води към Стария град. 

До момента са разкрити над 10 погребения. Част от оградата позволява разкопките да бъдат разгледани от тротоара. 

Теренът на средновековния некропол е с широчина 30 м и дължина 20 м. В североизточния ъгъл се проучва каменна постройка, чието предназначение все още не е ясно. Вероятно става въпрос за жилище от 12-13 в. В пласта над нея са открити два оловни печата от 13 век с изображения на светци и надписи, които са свързани с кореспонденция, вероятно между висши духовници. 

 До момента при разкопките са открити  няколко скелета на деца и дори на бебе. Предполага се, че е погребано над някой от своите родители. 

Човешките останки са добре запазени. Ориентирани са с глава на запад по християнския обичай. Керамиката, която е открита е от 11 до началото на  13 век. До момента не са открити гробни дарове, освен монети и керамика. Открити са още железни гвоздеи, но няма следи от дървена конструкция, в която да са били забити.  Погребенията са в гробни ями. 

Южно от този сектор се разкрива структура от малки и средно големи ломени камъни. Това може да е постройка в дълбочина или път до други структури, като тепърва ще се установи нейното предназначение. Тя ще даде по-обща картина върху това какво се намира в провлака между стария и новия град на Созопол. Там бяха извършени проучвания по време на строежа на водния цикъл 2012г-2013г. и беше открита еднокорабна църква срещу сградата на общината и други погребални структури. 

При сегашните разкопки дълбочината, до която са стигнали археолозите е около 3м. Работата продължава в дълбочина, като очакванията са в средновековния некропол да има голяма наситеност  с погребения и препогребения. Археолозите се надяват да се проучат погребалните обичаи на местните хора през Средновековието.  

Ръководителят на екипа археолози Явор Иванов очаква да се открият други по-ранни погребения от 4в., по-надълбоко и римски, а най-отдолу  и от късно елинистичната епоха, каквито са открити в близост до обекта при предишни разкопки. 
Находките строежът на автогарата ще се забави. Предстои да стане ясно как ще се съхраняват откритията и колко време ще отнеме целия процес.