Министерството на образованието не обсъжда и не подготвя въвеждане на изпит в детските градини.

В момента в тях постиженията на децата се проследяват в началото и в края на учебната година, като за това се използва игрови модел.

Това посочват от министерството по повод множество медийни публикации по темата.

От просветното ведомство уточняват, че планират разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата в детските градини, но той няма да бъде под формата на изпит и по същество ще запази сегашният игрови модел на работа, без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения.

Срокът за изработване на този инструмент е до 2027 г., след което учителите ще започнат да го прилагат.

Новият инструмент няма да промени нищо за децата, но ще даде възможност за съпоставимост на резултатите между различните институции.