До 12 юли се очаква да излязат резултатите от първото класиране за прием на учениците след седми клас в гимназиите.

Днес изтeчe срокът за подаване на заявления за участие в първия етап на класирането в училищата с прием на ученици от осми клас по реда на Наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа - https://infopriem.mon.bg, и индивидуален код за достъп.

Какво трябва да направят учениците, след като излязат резултатите от първото класиране след 7-и клас?

Учениците, класирани по първото си желание след първия етап, се записват в училището, в което са приети - в срок от 15 до 17 юли, включително. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за втория етап на класирането.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първия етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането - в срок до 17 юли, включително. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап само на по-предно желание или на това, по което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класирането).

Некласираните по нито едно желание на първия етап на класирането ученици, участват автоматично във втория етап на класирането, като не е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класирането, ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - на 22, 23 или 24 юли, включително.

За неуспелите да се класират или за неудовлетворените от втория етап на класирането и за незаписали се ученици, съществува възможност за участие в третия етап на класирането. Подаването на документи за участие в третия етап на класирането е в срок от 26 юли до 29 юли, включително, но без събота и неделя. За целта следва да се подаде ново заявление. В заявлението желанията се подреждат според останалите свободни места в паралелките за този етап.

В третия етап на класирането участват учениците, които не са успели да се класират, неудовлетворените от втория етап на класирането и незаписалите се, както и тези, които не са кандидатствали до момента.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането, следва записване на класираните ученици - на 31 юли и на 1 август.

Свободните места след третия етап на класирането се обявяват в срок до 2 август.

Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това ще е на 5 и 6 август. Записването е на 8 и 9 август.

Попълването на незаетите места в паралелките след четвъртия етап на класирането се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11 септември, включително, по определен от директорите ред.