Природният газ поскъпва с 10 процента от днес, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена на природния газ е в размер на 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.септември 2020 г. утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени, допълват от енергийния регулатор.