Югозападният регион в България е с най-евтината обработваема земя в Европейския съюз със средна цена от 2051 евро на хектар, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2020 г. Един хектар е равен на десет декара.
 

През миналата година цената на земята в региона е намаляла драстично спрямо средно 4182 евро за хектар през 2019 г., но остава над равнището през предходните години, когато не е надминавала прага от 2000 евро.

Цената на обработваемата земя в Югозападна и Южна централна България също е под прага от 3000 евро с 2905 евро на хектар, а в Южен централен район тя достига 3288 евро на хектар. У нас най-висока е цената на обработваемата земя в Североизточна България – средно 7516 евро на хектар. Следват Северен централен район и Северна и Югоизточна България със съответно 5907 евро на хектар и 5791 евро на хектар.

В Северозападна България средната цена на обработваемата земя за първи път също преминава прага от 5000 евро и достига 5042 евро на хектар, сочат още данните на Евростат. В Югоизточна България средната цена достига 4596 евро на хектар. Общо за страната ни средната цена на обработваемата земя е изчислена на 5328 евро на хектар.
 
През миналата година спад на цената на обработваемата земя у нас е отчетен освен в Югозападния регион и в Южен централен район и в Югозападна и Южна централна България, а във всички останали области земята е продължила да поскъпва. Заради силното поевтиняване на земята в Югозападния регион обаче средната цена на обработваемата земя в България също леко е намаляла спрямо 2019 г., когато е била 5382 евро на хектар.
 
Сред страните членки на ЕС Нидерландия отчита най-високата покупна цена за един хектар обработваема земя със средно 69 632 евро през 2019 г., откогато са последните налични данни за страната.

 

Евростат

Средната цена на хектар обработваема земя в Румъния миналата година е била 7163 евро, докато Франция е била 6000 евро, а в Унгария е 4893 евро, сочат още данни на  Евростат.

Сред страните-членки на ЕС най-високите цени за обработваема земя са в Холандия (средно 69 632 евро на хектар през 2019 г.), на противоположния полюс е Хърватия, където един хектар обработваема земя струва средно 3 440 през 2020 г.
 
Цената на земята във всички области на Нидерландия е над средните национални равнища в страните членки на ЕС, за които са налични данни. Но сред регионите в съюза, за които има данни, най-високата цена на обработваемата земя е отчетена на Канарските острови в Испания – средно 120 477 евро на хектар през 2020 г.

Цената на земята зависи от редица фактори - както национални (законите), така и регионални (климат, близост до мрежи) и локални производствени фактори (качество на почвата, наклон, възможности за напояване и др.), както и от пазарните сили на търсенето и предлагането, включително влиянието на правилата за чуждестранната собственост, отбелязва Евростат.