Частен съдебен изпълнител пусна търгове за продажбата на една от най-големите петролни бази в Пловдив - тази на "Петрол - север" ЕООД, намираща се на бул. "Васил Левски". 

Базата е разположена върху два терена с обща площ от 256 декара, като обект на продажба са 67,5% идеални части от земята плюс целия сграден фонд от 47 здания, сред които малки помощни постройки, но и големи промишлени халета с над 700 кв.м. застроена площ. 

Търгът е разделен на две, като първоначалните цени са съответно - 21,3 милиона лева за парцела с големина от близо 200 дка и 7 милиона лева за лицевия парцел на булеварда с площ от 7 дка. 

Петролната база е част от капитала на "Петрол - север" ЕООД - дъщерно дружество на фирмата в несъстоятелност "Нафтекс Петрол", която от своя страна е собственост на акционерното дружество "Петрол" АД, която има стотици бензиностанции в страната. В управителния съвет на последната фирма влизат Гриша Ганчев, Милко Димитров, Георги Татарски, Лъчезар Граматиков и Кирил Шилегов. 

Причината за продажбата е изпълнително дело срещу дружеството, апортирало имотите в капитала си. 

Върху имотите има редица тежести, сред които ипотеки, договор за цесия и възбрани. Тръжните процедури са отворени от 26 август до 26 септември, а ден след края се очаква да бъдат отворени офертите на потенциалните купувачи.