Кредитите за домакинствата към края на май 2022 година са 30.562 млрд. лв. (20.8% от БВП). БНБ отчита, че това представлява увеличение от 14,5% спрямо края на същия месец през миналата година. 

Най-голяма част от вземанията на домакинствата са за жилищни кредити, чийто обем е 14.875 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3%. За последните няколко години това представлява рекордно увеличение на средствата, изтеглени по ипотечни кредити.

Потребителските кредити пък възлизат на 14.120 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо май 2021 г. Останалите видове кредити намаляват с 3.9%, като достигат 372.7 млн. лева. 

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 8.5% на годишна база през май 2022 г. (7.7% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца достигат 38.833 млрд. лв. (26.4% от БВП).

Спестяванията на домакинствата обаче са се увеличили далеч по-малко от заемите. Депозитите са в размер на 67.405 млрд. лв. (45.9% от БВП) в края на май 2022 година, като отбелязват едва 6.2% ръст спрямо същия месец на 2021 г.