Частен съдебен изпълнител прави втори опит за продажба на помещение със статут на заведение в творческия квартал „Капана” . Имотът се намира на подземния етаж на ул. "Железарска" № 16 и е с площ от 95.26 кв.м. Началната цена от която започва наддаването е 68 716 евро или 134 397 лева.

За сравнение, в края на миналата година, същият имот беше със стартова цена от 82 459 евро или 161 276 лева, тоест обектът е поевтинял с повече от 16%.

Сградата в която се помещава заведението е многофамилна, жилищна, на пет етажа, урбанизирана с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м). Имотът е на едно ниво и е с предназначение  „за обществено хранене” с площ от 95.26 кв.м, ведно с прилежащи части: 17.44 % ид.от общите на сградата, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Помещението е собственост на длъжника Петър Беширов и съпругата му Елена Беширова (недлъжник). Върху имота има наложени възбрани и тежести заради неизплатена ипотека към “Българо-Американска кредитна банка" на стойност 517 000 евро.

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 134 397.10 лева, а всички желаещи да участват в търга за имота могат да подават своите оферти от 7 февруари 2024 г до  7 март 2024 година.  За да участват в търга желаещите трябва предварително да внесат сумата от 10% от началната тръжна цена на обекта. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 8 март 2024 г.

ЧСИ пусна на търг заведение в Капана, началната цена е под 83 000 евроИмотът се намира на ул. "Железарска" и е с площ от 95.26 кв.м