Стотици инспектори на Националната агенция по приходите вече обикалят зимните курорти и следят са стриктно спазвеане на данъчните закони. Пикови проверки се очакват в Новогодишната нощ.

Инспекциите се извъшват чрез скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите. Ще се следи и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. На постоянно наблюдение са подложени също борси и тържища в близост до курортите. Инспекторите от „Фискален контрол“ използват и дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите на НАП, като софтуерът посочва обекти, чиито обороти се различават значително от средните за съответния регион.

Отново се използва и подходът на т.нар. открито наблюдение, при който в рамките на дни или седмици в обекта присъства явно проверяващ екип на НАП, като оборотите, отчетени по време на наблюдението, се сравняват с минали периоди и при значима разлика, приходната агенция може да започне ревизия. Другия линия на проверките е изследване на имущественото състояние на физически лица собственици или управители на фирми с обекти в зимните курорти.