Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне на 3 септември с областния управител на Пловдив във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможностите за бизнеса да кандидатства по него и по други европейски програми.

По време на срещата ще бъде представена първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“.

Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – преработваща промишленост, доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и професионални дейности и научни изследвания. Фирмите могат да кандидатстват онлайн през системата ИСУН до 21.09.2022 г.  

Срещите на министър Пулев продължават с разговори в Областна администрация-Пазарджик.