Пловдив и областта затвърждават водещото си място по строителство в страната. Област Пловдив е първа в страната по издадени нови строителни разрешителни, както и по започнати нови строежи в рамките на второто тримесечие на 2022 година. 

За периода от април до юни в Пловдив и областта е започнало строителство на 233 жилищни сгради със 770 жилища в тях и 65 обекта с друго предназначение. Сградният фонд в строеж е с общо РЗП от 152 612 кв.м.

Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на община Родопи - 74 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 19 други сгради, Пловдив - 52 жилищни сгради с 510 жилища в тях, Марица - 33 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 15 други сгради и Раковски - 15 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 9 други сгради. 

Изглежда тази тенденция ще се запази и в бъдеще, ако заявените инвеститорски интереси се реализират в близките месеци. За 399 жилищни сгради в Пловдив и областта има одобрени проекти с издадени строителни разрешителни само в рамките на три месеца.

Това е абсолютен исторически рекорд - от 2005 година насам, откогато НСИ отчита броя на издадените строителни разрешителни на трмесечия, това е най-високият брой одобрени жилищни проекти. Рекорд се бележи и за жилищните сгради в строеж, които никога не са били повече. 

Одобрените жилищни проекти в периода април-юни са с общо РЗП от 226 633 кв.м. и разполагат с 1820 жилища в тях. Отделно местните администрации са одобрили изграждането на 122 сгради с друго презначание с РЗП от 68 хил. кв.м. Тук влизат всички производствени, търговки, транспортни, просветни, спортни, здравни обекти. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на община Родопи на 182 жилищни сгради със 192 жилища в тях и на 43 други сгради, Пловдив - на 78 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и на 11 други сгради, Марица - на 42 жилищни сгради с 44 жилища в тях и на 23 други сгради, Асеновград - на 28 жилищни сгради със 120 жилища в тях и на 4 други сгради.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 64.2%, жилищата в тях - със 72.3%, а разгънатата им застроена площ - с 93.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.4%, а тяхната РЗП - с 22.8%