2021 година изглежда ще бъде историческа за жилищните кредити. Очаква се бумът да мине най-рекордните стойности у нас, отчетени през 2008-2009 година.

В края на октомври 2021 г. жилищните кредити са 13.708 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 16.5%. Предвид, че по традиция последните три месеца на годината са най-натоварени откъм имотни сделки се очаква крайната картина да покаже приблизително една пета увеличение.

Според мнозина експерти на финансовия пазар, такова увеличение за година е леко изкуствено, просто заради изкуствено занижените стойности на пазара през 2020 година заради пандемията. Тогава отново бе отчетено повишение, но то бе по-малко от очакваната тенденция за растеж, именно заради близо двумесечния локдаун на пазара, който възникна с обявяването на извънредното положение у нас. По всичко личи, че този бум на ипотечно кредитиране ще надмине историческите стойности от икономическата криза.

Последните данни за броя на изтеглините кредити към края на септември месец показват, че има близо 178 хиляди изтеглени ипотечни кредита с матуритет над 5 години. Активните жилищни кредити със срок между 1 и 5 години са близо 56 хиляди, логично най-малко са със срок на изплащане до 1 година - около 2100. 

Голямо увеличение в кредитирането има и спрямо другите видове кредити на домакинствата. 

Общо всички видове кредитите за домакинствата са 28.386 млрд. лв. (22.1% от БВП) в края на октомври 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12.1%

Потребителските кредити възлизат на 13.089 млрд. лв. и се увеличават с 10.1% спрямо октомври 2020 г.

На годишна база всички останали видове кредити намаляват със 7.1% (11% годишно понижение през септември 2021 г.), като достигат 395.4 млн. лева. Предвид малкият им обем обаче те не влияят на общата структура.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.865 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на октомври 2021 година. В сравнение с октомври 2020 г. те се увеличават с 12.1%. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.4% на годишна база през октомври 2021 г. и в края на месеца достигат 36.763 млрд. лв. (28.6% от БВП).

Депозитите в банките обаче също растат.

В края на октомври 2021 година депозитите на Домакинства и НТООД са 65.006 млрд. лв. (50.6% от БВП) в края на октомври 2021 година. Те се увеличават с 10.4% спрямо същия месец на 2020 г. 

На неправителствения сектор депозитите се увеличават с 11,3% до 100.664 млрд. лв. Депозитите на Нефинансови предприятия са 31.693 млрд. лв. (24.7% от БВП) в края на октомври 2021 година, което е годишно увеличение от 12,2%.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18.5% на годишна база през октомври 2021 година (36.3% годишно повишение през септември 2021 г.) и в края на месеца достигат 3.966 млрд. лв. (3.1% от БВП).